vietnam flag icon england flag icon

MESSER HẢI DƯƠNG - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ỐNG

Lượt xem: 871 | Cỡ chữ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng - Chi nhánh Hải Dương

Hạng mục: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống ống cho dự án Messer Hải Dương

Địa điểm: Phường Hiệp Sơn, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI CÔNG TRƯỜNG

 

10/10 290 bài đánh giá
02256.281.362