vietnam flag icon england flag icon
Giới thiệu

22/06/2020 3898

Thay mặt công ty xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất và mong muốn được hợp tác lâu dài.
Công ty Cổ phần Xây lắp Tiên Phong được thành lập năm 2011 theo  giấy  phép  kinh  doanh  số 0201160042 do Sở Kế hoạch và Đầu  tư  thành  phố  Hải  Phòng cấp ngày 19 tháng 4 năm 2011 theo luật doanh nghiệp Việt Nam với tổng số vốn điều lệ: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng)

Hồ sơ năng lực

29/08/2020 2618

Hồ sơ năng lực Công ty Cổ phần Xây lắp Tiên Phong

Sơ đồ tổ chức

27/08/2020 2222

Danh sách máy móc thiết bị

26/08/2020 2353

Danh sách máy móc thiết bị

Hợp đồng kinh tế

27/08/2020 2197

Các hợp đồng kinh tế của Tiên Phong

02256.281.362