vietnam flag icon england flag icon

CÔNG TRÌNH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN – XÂY LẮP CÁC BỂ CHỨA BẰNG THÉP

Lượt xem: 344 | Cỡ chữ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân

Hạng mục: Xây lắp các bể chứa bằng thép và các công việc liên quan cho dự án xây dựng phân xưởng tách sắp công suất 42 tấn/ngày

Địa điểm: KCN Cái Lân, Quảng Ninh

8/10 114 bài đánh giá
02256.281.362