vietnam flag icon england flag icon

MESSER HẢI DƯƠNG - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐO LƯỜNG

Lượt xem: 690 | Cỡ chữ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng - Chi nhánh Hải Dương

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện và hệ thống điều khiển đo lường

Địa điểm: Phường Hiệp Sơn, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

7/10 230 bài đánh giá
02256.281.362