vietnam flag icon england flag icon
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

26/08/2020 2584

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Lắp đặt hệ thống điện

30/07/2020 1929

Lắp đặt hệ thống điện

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

26/08/2020 1784

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

26/08/2020 1657

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Sửa chữa máy móc, thiết bị

26/08/2020 1636

Sửa chữa máy móc, thiết bị

Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

26/08/2020 2235

Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

Bán buôn máy móc|Thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp

30/07/2020 3410

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp.

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

22/08/2020 1644

Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức xuất khẩu lao động)

 

02256.281.362