vietnam flag icon england flag icon
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ HÀM CƯỜNG 2

01/10/2021 125

Công việc Đặt cáp WEC

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN

22/06/2021 315

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ KOSY BẠC LIÊU

22/06/2021 255

Lắp đặt thiết bị Turbine

ENERCON - DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SỐ 7A

26/02/2021 1048

Lắp đặt 12 Bộ chuyển đổi năng lượng gió

CÁI LÂN HIỆP PHƯỚC - LẮP ĐẶT VÀ BỌC BẢO ÔN CÁC ĐƯỜNG ỐNG CHO BỒN BỂ

15/01/2021 293

Lắp đặt và bọc bảo ôn các đường ống cho bồn bể

02256.281.362