vietnam flag icon england flag icon
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN

22/06/2021 97

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ KOSY BẠC LIÊU

22/06/2021 127

Lắp đặt thiết bị Turbine

ENERCON - DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SỐ 7A

26/02/2021 759

Lắp đặt 12 Bộ chuyển đổi năng lượng gió

CÁI LÂN HIỆP PHƯỚC - LẮP ĐẶT VÀ BỌC BẢO ÔN CÁC ĐƯỜNG ỐNG CHO BỒN BỂ

15/01/2021 225

Lắp đặt và bọc bảo ôn các đường ống cho bồn bể

02256.281.362