vietnam flag icon england flag icon
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ HÀM CƯỜNG 2

01/10/2021 1112

Công việc Đặt cáp WEC

MESSER DUNG QUẤT - DỰ ÁN NHÀ MÁY TÁCH KHÍ CÔNG NGHIỆP SỐ 3 CÔNG SUẤT 1X20.000 NM3/H TẠI DUNG QUẤT

01/10/2021 809

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN

22/06/2021 1193

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ KOSY BẠC LIÊU

22/06/2021 860

Lắp đặt thiết bị Turbine

ENERCON - DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SỐ 7A

26/02/2021 2218

Lắp đặt 12 Bộ chuyển đổi năng lượng gió

CÁI LÂN HIỆP PHƯỚC - LẮP ĐẶT VÀ BỌC BẢO ÔN CÁC ĐƯỜNG ỐNG CHO BỒN BỂ

15/01/2021 685

Lắp đặt và bọc bảo ôn các đường ống cho bồn bể

02256.281.362