vietnam flag icon england flag icon

Bán buôn máy móc|Thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp

Lượt xem: 3021 | Cỡ chữ

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp.

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

(Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp)

Máy phát điện dân dụng

Máy phát điện công nghiệp

 

Máy uốn ống

Máy lốc tôn

Máy kinh vĩ

Máy kinh vĩ

Máy mài

Máy mài

 

7/10 1007 bài đánh giá
02256.281.362