vietnam flag icon england flag icon

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Lượt xem: 2770 | Cỡ chữ

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Lắp đặt thiết bị toàn bộ

Lắp đặt giàn đỡ ống công nghệ

Lắp đặt bồn bể chịu áp lực

Lắp đặt bồn bể chịu áp lực

Lắp đặt bồn bể chịu áp lực

Bọc bảo ôn cho thiết bị và đường ống

Bọc bảo ôn cho thiết bị và đường ống

Lắp đặt khung giàn thép

Chế tạo và lắp đặt dầm cầu trục

Kiểm tra mối hàn - MT

Kiểm tra mối hàn - MT

9/10 923 bài đánh giá
02256.281.362