vietnam flag icon england flag icon
CÔNG TRÌNH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN – XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ỐNG XUẤT NHẬP DẦU RA CẢNG

21/08/2020 301

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Tiên Phong hận hạnh được là đối tác thi công xây dựng và lắp đặt ống xuất nhập dầu ra cảng cho nhà máy dầu thực vật Cái Lân

CÔNG TRÌNH VNC – XI MĂNG NGHI SƠN – LẮP ĐẶT MỚI HỆ THỐNG TRO BAY

21/08/2020 297

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Tiên Phong hận hạnh được là đối tác thi công lắp đặt mới hệ thống tro bay cho nhà máy xi măng Nghi Sơn

02256.281.362